Anonymní nahlížení do katastru končí v červnu 2021

Rychlé a jednoduché prohlížení katastru má od června 2021 jedno drobné ale. Přestává být anonymní. Údaje o nemovitostech jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele.

Užitečné informace v katastru nemovitostí

V katastru nemovitostí jsou evidovány údaje o nemovitostech v České republice. Kromě vlastníka, omezení dispozičních práv, výměry a geometrického určení je možné v katastru najít také popis jednotlivých nemovitostí. Snadno zjistíte, zda je pozemek vymezen jako stavební nebo jestli se jedná o dům k trvalému bydlení či rekreaci.

Údaje z katastru nemovitostí jsou dostupné všem, nahlížení do katastru je zdarma. Užitečné informace však byly zneužívány.

Nezákonné získávání informací

Databázi katastru nemovitostí začali využívat softwaroví roboti. Automatické vytěžování dat a extrémní nárůst počtu přístupů do aplikace katastru nemovitostí způsobily její zpomalení. Aby byla zajištěna plynulá odezva aplikace, přistoupil Český úřad zeměměřičský a katastrální k posílení technologické infrastruktury a od června ukončí možnost anonymního nahlížení do katastru nemovitostí.

Prohlížení katastru nemovitostí do června

Do června 2021 bylo možné prohlížet katastr nemovitostí bez jakéhokoliv přihlášení nebo autorizace. Stačilo zadat číslo pozemku nebo číslo popisné u rodinného domu a okamžitě se zobrazily veškeré údaje o nemovitosti. Tato možnost už od června není dostupná. Aby se zamezilo automatickému vytěžování dat, bude přístup do databáze od června umožněn jen přihlášeným uživatelům.

Jak prohlížet katastr nemovitostí

Pokud nebudete přihlášeni, můžete si od června v katastru nemovitostí zobrazit pouze základní informace o nemovitosti. Nedozvíte se vlastníka nemovitosti ani případné účastníky řízení. Kompletní informace se budou zobrazovat pouze přihlášeným uživatelům.

Přihlášení je možné přes portál národního bodu pro identifikaci a autentizace (eIdentita) nebo pomocí dálkového přístupu zřízeného přímo na stránkách katastru nemovitostí. Pro běžného uživatele by to nemělo způsobit žádnou výraznou komplikaci při prohlížení databáze, jedná se jen o nepatrné zdržení.

Prohlížení katastru je bezplatné

I po zavedené změně platí, že prohlížení katastru nemovitostí není zpoplatněno. Poplatek platíte až v případě, kdy žádáte například o úplný výpis z katastru nemovitostí, informace o stavbách nebo evidenci práv pro osobu. Anebo to celé dopadne ještě úplně jinak. Tak či tak vás budu informovat.